Temporary Hospital Name Chosen

Temporary Hospital Name Chosen

Calon Y Ddraig

 Last week, we put a call out for a name for the temporary hospital to the community and were very quickly overwhelmed with the responses, of which we received thousands in the first couple of days. 

Our teams have worked with the stadium and the Welsh Rugby Union to decide on the most appropriate and I have the privilege of announcing today that the hospital will be known as Ysbyty Calon y Ddraig, The Dragon’s Heart Hospital. In legend, Y Ddraig Goch fought with and eventually defeated an invading white dragon.

 

Ancient Britons, who were not conquered by the Saxons and would later become Welsh, took the white dragon to represent the invading Saxons and saw themselves in Y Ddraig Goch. This image of defence and standing steadfast in the face of adversity lead to the dragon being adopted as the heraldic symbol of Wales and it is in this spirit which we have chosen this name. Thank you to everyone who submitted suggestions.

 

On the 11th of April, Ysbyty Calon y Ddraig will be open and the first 300 beds will be available.

 

I hope that you’ll agree with me that the name we have chosen, and its historical context, makes it an appropriate and strong choice to represent the NHS and Cardiff and Vale UHB’s efforts during this unprecedented and trying time.

Source: Cardiff & Vale University Health Board – CVUHB

Ysbyty Calon y Ddraig, Ysbyty Calon y Ddraig

Dydd Mercher, 8 Ebrill 2020

Yr wythnos diwethaf, gwnaethom alw allan am enw ar gyfer yr ysbyty dros dro i’r gymuned a chawsom ein gorlethu’n gyflym iawn gyda’r ymatebion, a chawsom filoedd ohonynt yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf. 

Mae ein timau wedi gweithio gyda’r stadiwm ac Undeb Rygbi Cymru i benderfynu ar y mwyaf priodol ac mae’n fraint imi gyhoeddi heddiw y bydd yr ysbyty’n cael ei adnabod fel Ysbyty Calon y Ddraig, Ysbyty Calon y Ddraig. Yn ôl y chwedl, ymladdodd Y Ddraig Goch â draig wen oresgynnol ac yn y pen draw.

 

Cymerodd y Prydeinwyr Hynafol, na chawsant eu gorchfygu gan y Sacsoniaid ac a fyddent yn dod yn Gymry yn ddiweddarach, y ddraig wen i gynrychioli’r Sacsoniaid goresgynnol a gweld eu hunain yn Y Ddraig Goch. Mae’r ddelwedd hon o amddiffyniad a sefyll yn ddiysgog yn wyneb adfyd yn arwain at fabwysiadu’r ddraig fel symbol herodrol Cymru ac yn yr ysbryd hwn yr ydym wedi dewis yr enw hwn. Diolch i bawb a gyflwynodd awgrymiadau.

 

Ar yr 11eg o Ebrill, bydd Ysbyty Calon y Ddraig ar agor a bydd y 300 gwely cyntaf ar gael.

 

Gobeithio y cytunwch â mi fod yr enw a ddewiswyd gennym, a’i gyd-destun hanesyddol, yn ei gwneud yn ddewis priodol a chryf i gynrychioli ymdrechion UHB y GIG a Chaerdydd a’r Fro yn ystod yr amser digynsail hwn.

Ffynhonnell: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – CVUHB

Temporary Hospital Name Chosen

Leave a Reply

Scroll to top